Psyfort 30 Càpsules

Complement alimentari per al benestar mental

20.95

DESCRIPCIÓ

Psyfort és un complement alimentari a base de Rodiola, 5-HTP, Safr'inside, Vitamina C i Àcid Fòlic, que té les següents propietats i funcions:

- Regulació d'estats depressius

- Manteniment estable de l'humor

- Modulador actiu del sistema nerviós

- Útil en cas de cansament, depressió, estrès i anisetat


INDICACIONS

1 càpsula al dia, preferentment durant l'esmorzar* Degut a la presència de 5-HTP, no barrejar amb medicaments antidepressius. Per norma general, podria augmentar els efectes secundaris de medicaments que augmentin els nivells de serotonina.