Dietètica i nutrició

Disposem d'una nutricionista del grup NC que us prendrà les mesures antropomètriques, us facilitarà una dieta adequada al vostre problema (obesitat, colesterol, hipertensió, diabetis, celiaquia...) i us farà un seguiment quinzenal dels paràmetres.