Seguiment farmacoterapèutic

El seguiment farmacoterapèutic consisteix en la identificació, prevenció i resolució de problemes relacionats amb els medicaments. Fem seguiment d'aquells pacients susceptibles de patir-los com són la gent gran o pacients polimedicats.