Sistema personalitzat de dosificació (SPD)

El SPD és un dispositiu de reacondicionament de medicaments tancat hermèticament en el que el farmacèutic disposa la medicació que ha de prendre el pacient, agrupada pel moment del dia en que s'ha d'aministrar i que conté la informació necessària